Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

счетоводно обслужване във всички сфери на бизнеса, вътрешно финансов одит. Оптимизираме данъци и разходи, одиторски заверки...

ПЕЙРОЛ ( ТРЗ)

командироване на персонал в чужбина чрез удостоверение А1, заплати, осигуровки, документи по образец, УП2 и УП3 и др.

КОНСУЛТАЦИИ И ПРАВНА ПОМОЩ

правна помощ, медиация и арбитраж, обжалване на актове , оптимизиране и възстановяване на данъци и разходи, СИДДО и др.

нашият девиз е

ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВОТО

Защо Веста Консулт

Вашата счетоводна къща

Имаме практика над 25 години и сме доказан дългогодишен партньор на много и различни предприемачи.

Веста Консулт

Веста Консулт