Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти

14 ян.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СДЕЛКИ С КРИПТОВАЛУТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА РАЗЯСНЕНИЕ НА НАП РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-144 от 16.10.2017 г. относно данъчно облагане на доходи от продажба на биткойни от физическо лицеРАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-144 от 16.10.2017 г. относно данъчно облагане на доходи от продажба на биткойни от физическо лице  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПЛОВДИВ  чл. 4 КСО,чл. 6 КСО,чл. 10 КСО,чл. 127 КСО,чл. 157 КСО,чл. 1 ТЗ,чл. 40 ЗЗО,чл. 16 ЗДДФЛ,чл. 26 ЗДДФЛ,


23 юни
Възстановяване на данъци

Възстановяване на данъци Кога можем да поискаме възстановяване на данъци.Най-общо хипотезите са 3: Възстановяване на данъци в случай на надвнесен данък или Когато имаме право да използваме данъчен кредит ( за ДДС) иКогато попадаме под режим на двойно данъчно облагане за доходи от страната и чужбина. Възстановяването на данъци не става автоматично, а по изрична процедура, описана в съответния закон. Когато сме хипотеза 3 и попадаме под действоето на двойно данъчно облагане, прилагаме Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане ( СИДДО), подписана между България  и другата държава. За целите ...

Веста Консулт

Веста Консулт